UFi Eğitim Modeli

UFi Eğitim Modeli

UFi Eğitim Modeli Nedir?

Ufi Egitim Modeli

Teknolojinin akıllı ve verimli kullanımının eğitime güç kattığı, başarıyı yükselttiği, bulunduğu çağı anlayabilen, ona kolaylıkla adapte olabilen, yüksek nitelikli, lider bireyler yetiştirmeyi amaçlayan bir eğitim modelidir.

Çocuklarımız bugün nüfusumuzun %20’siyken, geleceğimizin %100’üdür. Bu doğrultuda geleceğimiz olan gençlerimizi gelişen çağa, geleceğin eğitimiyle hazırlamak en önemli görevimiz. Bizler “UFi Eğitim Modelini” planlarken 21. yüzyılda eğitim ve öğretimin klasik araç ve yöntemlerle sınırlandırılmaması gerektiğini savunuyoruz. Bizce teknolojiyi eğitimde akıllı ve verimli kullanmak günümüzde her eğitimcinin ve eğitim kurumunun başlıca sorumluluklarındandır.

Ufi Eğitim Modeli, içinde bulunduğumuz gelişim ve değişim çağında, çocuklarımızı ileriye taşıyabilmek için bilim ve teknoloji adına çok ciddi adımlar atılması gerektiği inancı ile ortaya koyulan bir modeldir. Bu doğrultuda, eğitim geleceğini amaç edinerek içinde bulunduğu çağı anlayabilen, ona kolaylıkla adapte olabilen, yüksek nitelikli, yaparak ve yaşayarak öğrenen, lider bireyler yetiştirmek istiyoruz.

Tüm bu hedeflerimizi gerçekleştirebilmek için Eskişehir’imizde ilk ve tek yapay zekâ destekli, teknolojiyi ve günceli takip eden UFi Eğitim Modelini oluşturduk. Böylece öğrenci odaklı yapımız ve öğrencinin kendi geleceğine yön verebileceği birçok teknolojik ve sosyal programımız ile Eskişehir’imizde alternatifi olmayan tek okul olmayı vizyon ve misyon edindik.

UFi Eğitim Modeli’ni kendi içinde ayırmak gerekirse;

UFi Yabancı Dil Eğitimi

Ufi Egitim Modeli

UFi Eğitim Modeli’mizde uygulanan İngilizce ve Almanca eğitimi akademik ekibimiz tarafından bizzat yapılandırılmakta ve yönetilmektedir. Bu nedenle İngilizce- Almanca eğitimi eğitim modelimizin en iddialı olduğu ve fark yaratacağı alanların başında gelir.

 • Yabancı dili merkezine alan bir eğitim anlayışıyla İngilizce + Almanca eğitimi verilir.
 • İngilizce öğretim programları “İletişimsel Yöntem” (Communicative Approach) prensiplerine uygun olarak hazırlanır.
 • Okulumuzda İngilizce öğretiminde Ortak Avrupa Dil Referans Çerçevesi (CEFR) esas alınmaktadır. CEFR, dünya genelinde öğrencilerin dil becerilerini tanımlamak ve ölçmek için kullanılır.
 • Yabancı dil eğitim modelimiz dünya vatandaşlığı hedeflenerek yapılandırıldı. Biz öğrenmeyi öğrenmiş bireylerin gelecekte fark oluşturacaklarını çok iyi biliyoruz. Bu nedenle bizce başarı bir öğrencinin dilediği herhangi bir yabancı dili, aynı sistemle, hızlı biçimde öğrenme ve yaşamının bir parçası haline getirebilme becerisi kazanmasıdır. Yabancı dil modeli modern diller programı bu vizyonla oluşturulmuş olup, büyük bir başarıyla uygulanacaktır.

Okul - Kurs Modeli

Ufi Egitim Modeli
 1. Öğrencilerimizin çok yönlü gelişimleri sağlayacak; onları spora, sanata, bilime teşvik edecek, teknolojik, kültürel ve sosyal içerikli branş etkinliklerine yer verilmektedir.
 2. 8. Sınıf öğrencilerimize MEB tarafında belirlenen öğretim programlarına ek olarak MEB’ in uyguladığı LGS’ye çok yönlü hazırlık çalışmaları yapılır.
 3. 12. Sınıf öğrencilerimize MEB tarafında belirlenen öğretim programlarına ek olarak MEB’ in uyguladığı YKS’ye çok yönlü hazırlık çalışmaları yapılır.
 4. Yaparak ve yaşayarak öğrenme anlayışına dayalı olan derslerimiz sınıflarda veya dersin gerektirdiği mekânlarda (laboratuvarlar, atölyeler, sosyal ve kültürel alanlar, parklar bahçeler vb.) yapılır.
 5. Öğrencilerimizin gelişimleri, davranışları, başarıları, eksiklikleri, ek çalışmaları, devamsızlıkları ve değerlendirme sonuçları internet üzerinden okulumuz için hazırlanan UFi Online Bilgi Sistemi aracılığıyla velilerimiz tarafından da takip edilebilir.
 6. Düzenli aralıklarla seviye belirleme sınavları uygulanarak öğrencilerimizin başarı grafiği takip edilir. (Grup değişim sınav soruları okulumuz öğretmenleri tarafından hazırlanır.)
 • Speaking destekli yoğunlaştırılmış dil eğitimi uygulanır.
 • Sınıf Danışmanlığı Sistemi (Mentörlük Sistemi) uygulanır.
 • Uzman Psikolojik Danışma ve Rehberlik Birimi (PDR)
 • Kuruma özel föy çalışmaları
 • Soru çözüm kampları
 • Son Teknolojiye Uyarlanmış Ders Materyalleri
 • Etüt ve Soru Çözümü İmkanları
 • Ödev Kontrol Sistemi
 • Güçlü Yayın Desteği ve Yaprak Testler
 • Online Soru Çözüm Uygulaması (SCM – Soru Cevap Merkezi)
 • Her hafta ünite değerlendirme çalışmaları

UFi Sanat Atölyeleri

Ufi Egitim Modeli

Akademik başarı kişisel gelişim donanımlarıyla yaşam boyu etkili hale gelir. Bu anlayışla eğitim modelimizde her öğrencinin bir enstrüman çalabilmesi, en az bir sanat alanında derinlemesine bilgi ve beceri sahibi olması hedeflenir. Bu doğrultuda;

 • Müzik ve Enstrüman
 • Drama
 • Koro
 • Görsel Sanatlar
 • Resim ve Plastik Sanatlar alanlarında çalışmalar yapılır.

UFi Spor Aktiviteleri

Ufi Egitim Modeli

UFi Eğitim Modeli’mizin misyonu “Öğrencilerimizi yaşam boyu mutlu ve başarılı bireyler olmalarını sağlayacak bilgi ve becerilerle donatmaktır.” Bunun da en önemli etkenlerinden birinin spor olduğunu biliyoruz. Bu doğrultuda;

 • Atletizm
 • Yüzme
 • Futbol - Futsal
 • Basketbol
 • Voleybol
 • Hentbol
 • Masa Tenisi
 • Plates
 • Badminton
 • Dans
 • Okçuluk
 • Dart
 • Satranç
 • Oryantiring ve İzcilik
 • Atıcılık
 • Binicilik gibi alanlarda öğrencilerin ilgi ve yetenek alanlarına göre sınıflandırılarak fiziksel becerilerini arttıracak şekilde ek spor çalışmaları uygulanır.

UFi Bilim ve Teknoloji

Ufi Egitim Modeli

“Teknoloji ile Öğrenciler Daha Hızlı Öğreniyor.” Teknoloji ürünü interaktif görsellerle zenginleştirilmiş ders içerikleri öğrenmeyi bir deneyime dönüştürür. Zenginleştirilmiş öğrenme deneyimleri öğrencilerin içeriğe olan ilgisini arttırır. İnsan beyni ilgi duyduğu şeyleri çok daha kolay öğrenir ve kısa sürede hafızaya alır. Bu durum öğrencide öğrenme özgüvenini yükseltir. Kısalan anlatım ve öğrenme süreleri sayesinde öğrencilerin farklı uygulamalar ve etkinliklerle bilgiyi beceriye dönüştürmesine zaman kalır. Eğitimin amacı da zaten bilgiyi beceriye dönüştürmektir. Bu doğrultuda;

 • Robotik
 • Stem
 • Kodlama
 • 3D Tasarım ve Yazıcı Eğitimi
 • Yeni Nesil Bilişim Teknolojileri
 • Yapay Zekâ Teknolojileri
 • Modüler Eğitim alanlarında aktif bir teknoloji çalışmaları yapılır
 • Eğlenceli Bilim Atölye çalışmalarıyla bilime olan merakı artırıp, yaparak yaşarak öğrenmeyi sağlamak hedeflenmektedir.

UFi Hava Sporları

Ufi Egitim Modeli
 1. Yelkenkanat
 2. Yamaç Paraşütü
 3. Model Uçak
 4. Roket Tasarımı
 5. Drone Eğitimi
 6. Uçak Simülasyon Eğitimi
 7. Model Uçak Yapımı alanlarında aktif bir havacılık modeli uygulanır.