Ufuk Çizgisi'nde Rehberlik

Ufuk Çizgisi'nde Rehberlik

Rehberlik Hizmetleri

blog
 • Öğrenciyi Tanıma
 • Oryantasyon Çalışmaları
 • Öğrenci ve Veli İletişimi
 • Sınav Sistemi
 • Sınav Kaygısı
 • Test Çözme Teknikleri
 • Hedef Belirleme
 • Kariyer Planlama
 • Lise, Üniversite ve Meslek Tanıtımları
 • Öğrenme Stilleri Envanterleri
 • Merkezi Sınav Çalışmaları ve Tanıtımları
 • Motivasyon Çalışmaları
 • Grup Çalışmaları
 • Tercih ve Danışmanlık
 • Veli ve Öğrenci Seminerleri
 • Bireysel Rehberlik
 • Veli Rehberliği ve Veli Toplantıları
 • Davranış Değerlendirmeleri
 • Özgüven uygusu, sosyal ilişkiler kurabilme gibi konularda hem veli hem öğrencilerle bireysel ve grup rehberlik çalışmaları yapmak